Ważną rolę w życiu Mariana Makarskiego odgrywa twórczość architektoniczna. Bierze udział w konkursach architektonicznych SARP i ZPAP, zajmuje się projektowaniem architektury, wnętrz, malarstwem ściennym, rewaloryzacją obiektów zabytkowych (projektuje rewaloryzację kordegardy północnej i południowej w Zespole Pałacowym w Kozłówce, pałac w Sitnie k. Zamościa, dwór w Turce k. Lublina). Jest autorem licznych obiektów sakralnych m. in. Kościoła o.o. Kapucynów w Lublinie, jak również innych obiektów publicznych takich jak Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim czy Muszla Koncertowa w Ogrodzie Saskim w Lublinie.

Kościół OO Kapucynów, LublinMuszla koncertowa, Park Saski w Lublinie


Salon Renault, al. Tysiąclecia w Lublinie

 

Dom mieszkalny, ul. Słowackiego w Lublinie

 

Adaptacja budynku gospodarczego na hotel z salą konferencyjną
Wizualizacja:
NEBULA-GRAFIKA
 

Koncepcja sali kongresowej w Parku Ludowym w Lublinie
Wizualizacja:
NEBULA-GRAFIKA
 

Projekt rozbudowy Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie
Wizualizacja:
NEBULA-GRAFIKA